جدید
  • Farshadl عزیز سفارش شما ثبت شد و در حال برآورد هزینه می باشد.
  • Farshadl عزیز سفارش شما ثبت شد و در حال برآورد هزینه می باشد.
  • Masoudmg7 عزیز سفارش شما ثبت شد و در حال برآورد هزینه می باشد.
  • Masoudmg7 عزیز سفارش شما ثبت شد و در حال برآورد هزینه می باشد.
  • Masoudmg7 عزیز سفارش شما ثبت شد و در حال برآورد هزینه می باشد.
خدمات ترجمه
برآورد هزینه ترجمه
بسته طلایی
انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
کیفیت ترجمه ی 100 درصد
مناسب برای مقالاتی که برای ژورنالهای معتبر علمی و کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه می شوند
بیشتر بدانیم
...
بسته نقره ای

انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

کیفیت بالای ترجمه

مناسب برای پایان نامه ها و

پروژه های علمی و تحقیقاتی

بیشتر بدانیم

...
بسته برنزی

انگلیسی به فارسی 
کیفیت متوسط
مناسب برای پروژه های دانشجویی و متون عمومی 
قیمت مناسب و تحویل سریع
بیشتر بدانیم

...
موسسات همکار
مراحل سفارش